Chi tiết về Tác giả

NGỌC ANH THƯ, NGÔ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KINH TẾ - QUẢN TRỊ
    Thực trạng kinh doanh thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường ở các nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF