Chi tiết về Tác giả

CẨM TÚ, GIANG Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Phân lập và nhận diện một số dòng vi sinh vật có hoạt tính sinh học phân giải lipid trong nước thải của các cơ sở chế biến thủy sản
    Tóm tắt  PDF