Chi tiết về Tác giả

Chí Cường, Nguyễn Trung tâm Chuyển giao công nghệ, Viện IMI

  • S. 9 (2012) - GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
    Ứng dụng công nghệ chụp ảnh cắt lớp CT cho việc kiểm tra khuyết tật các chi tiết, sản phẩm trong công nghiệp
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018