Chi tiết về Tác giả

Đức Minh, Nguyễn Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

  • S. 9 (2012) - GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
    Ứng dụng công nghệ chụp ảnh cắt lớp CT cho việc kiểm tra khuyết tật các chi tiết, sản phẩm trong công nghiệp
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018