Chi tiết về Tác giả

Anh Tuyên, Đào Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá

  • S. 11 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm kẹo cao su có chứa nicotin phục vụ người cai nghiện thuốc lá
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018