Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm kẹo cao su có chứa nicotin phục vụ người cai nghiện thuốc lá

Đào Anh Tuyên, Kiều Văn Tuyển

Tóm tắt


No abstract available

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018