Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những bước khởi đầu của dự án vườn ươm công nghệ trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Nguyễn Thị Lâm Giang

Tóm tắt


No available

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018