Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Siemens: 20 năm với Việt Nam

Phan Vinh

Tóm tắt


Là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các sản phẩm và giải pháp công nghệ tự động hóa và phần mềm công nghiệp hoàn chỉnh, từ khi có mặt, Siemens đã hỗ trợ các nhà máy của Việt Nam các sản phẩm sáng tạo. Phóng viên Tạp chí Công thương đã phỏng vấn Christian Beckers - Giám đốc Ban công nghiệp Siemens Việt Nam về những thành tự và định hướng của Công ty sau 20 năm hoạt động ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018