Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển công nghệ chuyển hóa tài nguyên sinh khối Biomass

Nguyễn Kim Chi

Tóm tắt


Nhu cầu sử dụng năng lượng của Việt Nam gia tăng cùng tốc độ  tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp. Nguồn năng lượng của Việt Nam chủ yếu dựa trên than và nguồn dầu mỏ đang cạn kiệt dần về trữ lượng và vùng lãnh hải. Thủy điện dựa vào nguồn tài nguyên nước phong phú nhưng 60% nguồn nước từ ngoài lãnh
thổ.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018