T. 47, S. 3 (2009)

Mục lục

BÀI BÁO

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BaTiO3 kích cỡ nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Hà 265
Nghiên cứu tổng hợp spinel niken nhôm trên nền oxit silic Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Ngà, Đặng Kim Chi 271
Nghiên cứu sự tạo vòng furoxan từ nhánh allyl của axit eugenoxyaxetic Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Thị Hiền 277
Đặc tính điện hoá của điện cực Ti/RuO2 chế tạo từ dạng sol-gel muối ruteni Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Kết, Phạm Thị Phương, Nguyễn Đức Hùng 282
Biến tính hữu cơ clay montmorilonit K10 bằng hợp chất azo có chứa nhóm sunfonic axit Tóm tắt PDF
Tô Thị Xuân Hằng, Trịnh Anh Trúc, Phạm Gia Vũ 287
Nghiên cứu các chất quang xúc tác TiO2 được biến tính bằng Fe2O3 bằng phương pháp sol-gel Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Tuấn, Lưu Cẩm Lộc, Hồ Sĩ Thoảng 292
Nghiên cứu cấu trúc của fucoidan có hoạt tính gây độc tế bào tách từ rong nâu Sargassum swarzii bằng phương pháp phổ khối nhiều lần Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý, Thành Thị Thu Thủy, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung 300
Phép thử lý thuyết tốc độ phản ứng đơn phân tử trong phản ứng nhiệt Tóm tắt PDF
Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ 308
Nghiên cứu đặc trưng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình điều chế và hoạt tính của xúc tác AuY cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluen. Tóm tắt PDF
Phạm Thị Huyền, Lê Thị Như Quỳnh, Đào Văn Tường 313
Nghiên cứu chế tạo, khảo sát cấu trúc và tính chất vật liệu compozit etylen vinyl axetat copolyme/nanoclay hữu cơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thạc Kim, Thái Hoàng, Khương Việt Hà, Đõ Quang Thẩm 321
Phân huỷ 2,4,6-trinitoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng phương pháp vi sinh hai giai đoạn Tóm tắt PDF
Phạm Mạnh Thảo, Đỗ Ngọc Khuê, Phạm Kiên Cường, Đỗ Bình Minh 327
Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt oxit niken được điều chế bằng quá trình tự bốc cháy gel Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức 333
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của cobaltetrasulfophthalocyaine trên chất mang TiO2 Tóm tắt PDF
Lê Thanh Minh, Phan Thanh Thảo, Phan Minh Tân 338
Một số kết quả nghiên cứu chế tạo hệ sơn nước bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép khu vực biển và ven biển Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy 342
Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác TiO2-NiO/SiO2 (Ia3d) dùng cho phản ứng oxi hoá hidrocacbon Tóm tắt PDF
Trương Đình Đức, Hà Tiến Dũng, Nguyễn Văn Bằng, Hoa Hữu Thu 350
Tính chất cơ học của vật liệu polymer compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh Tóm tắt PDF
Trần Vĩnh Diệu, Phan Thị Ngọc Minh, Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Phạm Duy Linh, Bùi Văn Tiến 355
Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên và silica biến tính silan Tóm tắt PDF
Đặng Việt Hưng, Bùi Chương, Phan Thị Minh Ngọc, Hoàng Nam 363


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP