Chi tiết về Tác giả

Bảo Ngọc, Trương Thị Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế

  • T. 3, S. 3 (2019) - Bài viết
    Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của điều dưỡng viên tại bệnh viện Bạch Mai, năm 2019
    Tóm tắt