Chi tiết về Tác giả

Tình, Tạ Văn Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

  • T. 1, S. 1 (2017) - Bài viết
    Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
    Tóm tắt