Chi tiết về Tác giả

Bá Hiền, Phạm Bệnh viện đa khoa Đống Đa

  • T. 3, S. 4 (2019) - Bài viết
    Tiếp cận bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh của người nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú BVĐK Đống Đa, Hà Nội năm 2019
    Tóm tắt