Chi tiết về Tác giả

Thúy Quỳnh, Nguyễn Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 2, S. 4 (2018) - Bài viết
    Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan về dự phòng phơi nhiễm viêm gan vi rút B, C nghề nghiệp của điều dưỡng các khoa lâm sàng, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2018
    Tóm tắt
  • T. 2, S. 4 (2018) - Bài viết
    Đánh giá mức độ khử khuẩn ống nội soi tiêu hóa mềm và một số yếu tố ảnh hưởng tuân thủ quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn của nhân viên y tế tại một bệnh viện đa khoa
    Tóm tắt