Chi tiết về Tác giả

Thành, Nguyễn Đức Trường Đại học Y tế công cộng

 • T. 2, S. 1 (2018) - Bài viết
  Đánh giá sự sẵn sàng triển khai thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV tại tỉnh Đắk Lắk, năm 2017
  Tóm tắt
 • T. 2, S. 2 (2018) - Bài viết
  Sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2017
  Tóm tắt
 • T. 1, S. 1 (2017) - Bài viết
  Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
  Tóm tắt
 • T. 1, S. 1 (2017) - Bài viết
  Động lực làm việc và một số yếu tố ảnh hưởng của điều dưỡng tại 14 khoa Lâm sàng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
  Tóm tắt
 • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
  Sự hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng tới công việc của cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp năm 2017
  Tóm tắt