Chi tiết về Tác giả

Ánh Nguyệt, Lê Thị TTYT huyện Krong Pắc, Đắk Lắk

  • T. 3, S. 3 (2019) - Bài viết
    Thực trạng chăm sóc trong và ngay sau đẻ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh người dân tộc Xơ Đăng huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2019
    Tóm tắt