Chi tiết về Tác giả

Chín, Huỳnh Minh Trung Tâm Y tế Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

  • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
    Sẵn sàng chi trả và một số yếu tố liên quan đối với dịch vụ khám sức khoẻ định kỳ của người cao tuổi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương năm 2017
    Tóm tắt