Chi tiết về Tác giả

Thùy Dương, Đoàn Thị Trường Đại học Y tế công cộng

 • T. 3, S. 2 (2019) - Bài viết
  Thực trạng thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ có thai người dân tộc M’Nông tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông năm 2019
  Tóm tắt
 • T. 3, S. 3 (2019) - Bài viết
  Thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng năm 2019
  Tóm tắt
 • T. 2, S. 3 (2018) - Bài viết
  Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ Raglai có chồng và một số yếu tố liên quan tại xa Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, năm 2018
  Tóm tắt