Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi và một số yếu tố liên quan tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, năm 2015

Phạm Phương Liên, Nguyễn Phương Thùy, Nguyễn Hải Yến, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Minh Hoàng, Đỗ Mai Hoa

Tóm tắt


Mục tiêu: 1) Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) của người cao tuổi (NCT) tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, năm 2015; 2) Xác định một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng dịch vụ KCB của NCT tại quận Hoàng Mai.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, có phân tích. Đối tượng nghiên cứu: Nhóm NCT (từ 60 tuổi trở lên), đã sinh sống tại địa bàn nghiên cứu trên 6 tháng. Nghiên cứu thực hiện trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2015. Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi có cấu trúc.

Kết quả: Tỷ lệ NCT ốm trong vòng 4 tuần trước điều tra là 54%. Các bệnh thường gặp là cao huyết áp, đau xương khớp, đái tháo đường... Tỷ lệ NCT tự mua thuốc về điều trị khi mắc bệnh là 37,1%; đi khám và điều trị ngoại trú là 54,8%. Gần 80% số NCT có đi KCB ngoại trú sử dụng dịch vụ các bệnh viện tuyến thành phố hoặc tuyến trung ương. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc có thẻ bảo hiểm y tế và hành vi đi KCB của NCT khi mắc bệnh (OR=2,3; p<0,05).

Kết luận: Tỷ lệ NCT tự mua thuốc về điều trị là khá cao (37,1%); Trong số những người có đi khám và điều trị ngoại trú, có tới 80% NCT đi KCB tại tuyến trên, không sử dụng dịch vụ tại trạm y tế. Những người có thẻ BHYT có khả năng đi KCB cao hơn 2,3 lần so với những người không có thẻ BHYT.

Từ khóa: Sử dụng dịch vụ; khám chữa bệnh; người cao tuổi