Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 8, S. 1 (2010) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CHIM CÚT NHẬT BẢN NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN - BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Bùi Hữu Đoàn
 
S. 2 (2016) ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Tran Thanh Liem
 
S. 1 (2016) ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BÃ RƯỢU LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN NÔNG HỘ TẠI BA TỈNH PHÍA BẮC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Oánh, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn, Hornick Jean Luc
 
S. 1 (2016) ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG PHỤ PHẨM NGÀNH RƯỢU CỒN ĐỂ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Từ Việt Phú, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Công Oánh, Chu Kỳ Sơn
 
T. 8, S. 4 (2010) Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa phương làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt và chất lượng cao Tóm tắt   PDF
Bùi Xuân Sửu
 
T. 9, S. 1 (2011) Đánh giá chất lượng giảng dạy với sự tham gia của người học ngành bảo vệ thực vật – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tóm tắt   PDF
Trần Minh Nguyệt
 
T. 8, S. 2 (2010) Đánh giá chất lượng nước mặt tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Lam Trà
 
T. 9, S. 4 (2011) Đánh giá hiệu quả sử dụng khẩu phần trộn hoàn chỉnh (TMR) trong chăn nuôi bò sữa Tóm tắt   PDF
Mai Thị Hà, Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Xuân Trạch
 
T. 8, S. 5 (2010) Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Vân
 
T. 6, S. 6 (2008) Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogass của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Tôn
 
T. 7, S. 3 (2009) Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản xuất ngô và đậu tương làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Tuấn Sơn
 
T. 8, S. 6 (2010) Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng bố mẹ phục vụ chọn lúa lai hai dòng tại Thái Nguyên Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Ngọc
 
T. 6, S. 3 (2008) Đánh giá khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số tổ hợp ngô rau lai diallel vụ xuân 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Long
 
T. 6, S. 4 (2008) Đánh giá khả năng sinh trưởng của giun Quế (Perionyx excavatus) trên các nguồn thức ăn khác nhau Tóm tắt   PDF
Đặng Vũ Bình
 
T. 6, S. 5 (2008) Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa và đa dạng di truyền của một số mẫu giống hoa hồng được chọn lọc tại Gia Lâm, Hà Nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mai Thơm
 
T. 9, S. 4 (2011) Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng và chống chịu sâu bệnh của các giống chè nhập nội tại công ty chè Anh Sơn - Nghệ An Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Vinh, Phan Thị Thu Hiền
 
T. 8, S. 6 (2010) Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương Úc nhập nội trong vụ hè thu trên đất Gia Lâm - Hà Nội Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Chính
 
T. 9, S. 3 (2011) Đánh giá khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Minh Hiền
 
T. 6, S. 2 (2008) Đánh giá lựa chọn vật liệu chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá rô phi nuôi vùng nước lợ mặn Tóm tắt   PDF
Phạm Anh Tuấn
 
T. 8, S. 1 (2010) Đánh giá môi trường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội - góc nhìn từ phía các đơn vị sản xuất kinh doanh Tóm tắt   PDF
Chu Thị Kim Loan
 
T. 8, S. 3 (2010) Đánh giá mùi thơm và gen kiểm soát mùi thơm của các giống lúa thơm địa phương và cải tiến Tóm tắt   PDF
Trần Tấn Phương
 
T. 8, S. 4 (2010) Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học và chất lượng của 16 dòng vật liệu lúa trong vụ mùa 2009 tại Gia Lâm - Hà Nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 9, S. 3 (2011) Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tóm tắt   PDF
Cao Trường Sơn, Lương Đức Anh, Vũ Đình Tôn, Hồ Thị Lam Trà
 
T. 8, S. 4 (2010) Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
Lê Thị Ngân
 
T. 7, S. 4 (2009) Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của các con lai giữa đực lai Pietrain và Duroc phối với nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace Yorkshire) Tóm tắt   PDF
Phan Xuân Hảo
 
426 - 450 trong số 484 mục << < 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)