Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 7, S. 6 (2009) Nghiên cứu tuyển chọn giống và vật liệu che phủ thích hợp cho cây cà tím tại xã Giáo Liêm - Sơn Động - Bắc Giang Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Liết
 
T. 8, S. 1 (2010) Nghiên cứu tuyển chọn giống và vật liệu che phủ thích hợp cho lạc xuân tại xã Lệ Viễn - huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Liết, Nguyễn Mai Thơm
 
T. 8, S. 1 (2010) Nghiên cứu vai trò của Dalnonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn Sóc (lợn Đê) nuôi tại Đắc Lắc Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cảnh Tự
 
T. 6, S. 4 (2008) Nghiên cứu vận dụng phương pháp chỉ số trong bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Sơn
 
T. 7, S. 4 (2009) Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh in - vitro cây khoai tây phục vụ chọn tạo giống mới bằng kỹ thuật chuyển gen và dung hợp tế bào trần Tóm tắt   PDF
Đinh Trường Sơn
 
T. 9, S. 5 (2011) Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng của môi trường và một số yếu tố tác động đến hiệu quả nuôi cấy bao phấn giống lúa Indica. Tóm tắt   PDF
Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Vũ Văn Liết
 
T. 9, S. 5 (2011) Nghiên cứu đặc điểm của ngủ nghỉ và ảnh hưởng của thời gian bảo quản tới khả năng chế biến chip của một số giống khoai tây Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh, Trương Thị Vinh
 
T. 8, S. 4 (2010) Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống cói tại Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa Tóm tắt   PDF
Ninh Thị Phíp
 
T. 7, S. 1 (2009) Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất huyện M’Đrăk – tỉnh Đăk Lă Tóm tắt   PDF
Phạm Thế Trịnh
 
T. 7, S. 1 (2009) Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất huyện M’Đrăk – tỉnh Đăk Lăk Tóm tắt   PDF
Phạm Thế Trịnh
 
T. 6, S. 5 (2008) Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ ẩm không khí trong hệ thống sấy nông sản dạng hạt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Linh
 
T. 6, S. 4 (2008) Nhân giống cây bạch đàn "Urophylla U6" bằng kỹ thuật thủy canh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lý Anh
 
T. 6, S. 4 (2008) Những giải pháp chủ yếu phát triển nghề đan cói ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Tiến
 
T. 6, S. 6 (2008) Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu phát triển làng nghề ở tỉnh Thái Bình Tóm tắt   PDF
Hà Mạnh Hùng
 
T. 6, S. 2 (2008) Những vấn đề cần quan tâm giải quyết đối với công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở nông thôn ngoại thành Hà NộI Tóm tắt   PDF
Phạm Vân Đình
 
T. 8, S. 2 (2010) Những đặc điểm nhân cách sáng tạo nổi bật của sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Vân
 
T. 9, S. 1 (2011) Nuôi tôm trên vùng đất ven biển Hà Tĩnh:thực trạng và giải pháp phát triển Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Bắc, Phạm Vân Đình
 
S. 2 (2016) NĂNG LỰC GIÂI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG CHỨC QUÂN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Trần Minh Nguyệt, Quyền Đình Hà
 
T. 8, S. 1 (2010) NĂNG SUẤT SINH SẢN, SINH TRƯỞNG, THÂN THỊT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI F1 (LANDRACE X YORXKDHIRE) VỚI ĐỰC GIỐNG LANDRACE, DUROC VÀ (PIETRAIN X DUROC) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thắng
 
T. 6, S. 4 (2008) Năng suất sinh sản của nái lai F1 (Yorkshire  Móng Cái) phối với đực giống Landrace, Duroc và (Pietrain x Duroc) Tóm tắt   PDF
Đặng Vũ Bình
 
T. 7, S. 3 (2009) Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực lai giữa Pietrain và Duroc (PIDU) Tóm tắt   PDF
Phan Xuân Hảo
 
T. 8, S. 1 (2010) Năng suất sinh sản, sinh trưởng và chất lượng thân thịt của một số tổ hợp lai giữa lợn nái laiF1(Landrace×Yorkshire) phối với đực Duroc và Landrace nuôi tại Bắc Giang Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Tôn
 
T. 6, S. 5 (2008) Năng suất và chất lượng thịt của các tổ hợp lợn lai giữa nái F1 (Yorkshire  Móng Cái) với đực giống Landrace, Duroc và Pidu (Piétrain x Duroc) Tóm tắt   PDF
Đặng Vũ Bình
 
T. 8, S. 2 (2010) Năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và dê lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại Ninh Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Mùi
 
T. 7, S. 3 (2009) Năng suất, chất lượng một số giống cây thức ăn gia súc (Pennisetum perpureum, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) trồng tại Đắk Lắk Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
276 - 300 trong số 484 mục << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)