Chi tiết về Tác giả

Bá Hiên, Nguyễn

  • T. 9, S. 1 (2011) - Bài viết
    Khả năng mẫn cảm với kháng sinh của vi khuẩn Clostridium perfringens phân lập được từ bò và lợn mắc hội chứng tiêu chảy tại Hà Nội và vùng phụ cận
    Tóm tắt  PDF
  • T. 9, S. 6 (2011) - Bài viết
    Xác định tỷ lệ vi khuẩn Verotoxigenic E. coli (VTEC) trong mẫu thịt tại chợ, lò mổ trên địa bàn Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)