Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Nguyễn

 • T. 9, S. 3 (2011) - Bài viết
  Thành phần hóa học, hàm lượng axít amin và vi sinh vật của bột lòng trắng trứng gà sản xuất bằng phương pháp sấy ở nhiệt độ thấp
  Tóm tắt  PDF
 • T. 9, S. 1 (2011) - Bài viết
  Phát triển một phương pháp sản xuất bột lòng trắng trứng gà bằng kỹ thuật sấy ở nhiệt độ thấp
  Tóm tắt  PDF
 • T. 9, S. 5 (2011) - Bài viết
  Thành phần hóa học, dinh dưỡng và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm xúc xích tôm có phối trộn surimi
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)