T. 7, S. 4 (2009)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu nuôi cấy in - vitro cây hoa đào Nhật Tân (Prunus persica L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lý Anh 387-393
Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng và phát triển của cây tiểu Hồng môn (Anthurium adreanum) trồng thủy canh Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thu Hương 394-400
Kết quả bước đầu trong nghiên cứu tạo giống hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) qua kỹ thuật đột biến in - vitro bằng tia gamma (nguồn 60Co) Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Nga 401-407
Nghiên cứu nhân giống cây cà chua F1 bằng kỹ thuật khí canh Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Nga 408-415
Nghiên cứu sự ổn định mùi thơm, năng suất và chất lượng giống lúa Hương cốm qua các thế hệ chọn lọc siêu nguyên chủng Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Mười 416-423
Bước đầu nghiên cứu sự ổn định năng suất, chất lượng của các cấp hạt giống Hương cốm tại một số vùng trồng lúa phía Bắc Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Mười 424-433
Đánh giá đa dạng nguồn gen cây thuốc tắm của người Dao đỏ tại Sapa, Lào Cai Tóm tắt PDF
Ninh Thị Phíp 434-442
Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch đến khả năng nhân giống và sản xuất củ giống khoai tây bằng công nghệ khí canh trong vụ hè Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thạch 443-451
Bước đầu nghiên cứu quy trình nhân nhanh in -vitro cây hoa loa kèn đỏ nhung (Hippeastrum equestre Herb) Tóm tắt PDF
Ninh Thị Thảo 453-459
Đánh giá đa dạng hình thái và một số đặc điểm nông học của loài Lilium poilanei Gagn. bản địa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo 460-467
Giống lúa lai hai dòng mới TH7-2 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ngọc Yến 468-475
Ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp đến sự tăng trọng, chất lượng, tồn dư kim loại nặng và kháng sinh trong thịt lợn Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Kiệm 476-483
Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của các con lai giữa đực lai Pietrain và Duroc phối với nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace Yorkshire) Tóm tắt PDF
Phan Xuân Hảo 484-490
Nghiên cứu trạng thái mùn trong đất đỏ phát triển trên đá bazan trồng cà phê tỉnh Đắk Nông Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thành 491-499
Khảo sát ảnh hưởng của một số chủng nấm men trong sản xuất vang thanh long Tóm tắt PDF
Đàm Sao Mai 500-506
Thiết kế bộ phận cung cấp giá thể dùng trên máy đóng bầu mía giống Tóm tắt PDF
Đỗ Hữu Quyết 507-513
Phát triển và liên kết thị trường nông sản: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Hữu Cường 514-525
Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai ba dòng nhị ưu 718 Tóm tắt PDF
Trần Văn Quang 527-532
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh in - vitro cây khoai tây phục vụ chọn tạo giống mới bằng kỹ thuật chuyển gen và dung hợp tế bào trần Tóm tắt PDF
Đinh Trường Sơn 533-542
Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến năng suất củ nhỏ (minituber) khoai tây sản xuất bằng kỹ thuật khí canh Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thạch 543-549
Giống lúa lai hai dòng mới TH3-5 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trâm 550-556
Kết quả nghiên cứu hoàn thiện sản xuất hạt lai F1 TH3-4 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ngọc Yến 557-562


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)