T. 7, S. 3 (2009)

Mục lục

Bài viết

Xác định thời vụ và liều l¬ượng phân đạm cho ngô lai tại vùng đồng bằng Viên Chăn Tóm tắt PDF
Kham Tom Van tha nou vong 219-224
Ảnh hưởng của việc sử dụng phân viên nén kết hợp với chế phẩm phân bón lá Komix đến sinh trưởng và năng suất giống ngô LVN4 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lộc 225-231
Ảnh hưởng của bón natri silicat lỏng phối hợp phun natri humat lên lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa Hương thơm số 1 trồng trên một số nền đạm Tóm tắt PDF
Mai Thị Tân 232-238
Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng và năng suất chất xanh của cây đậu biếc (Clitoria ternatea L.) trong điều kiện vụ đông tại Gia Lâm - Hà Nội Tóm tắt PDF
Trần Thị Thiêm 239-244
Sản lượng và chất lượng phân gà công nghiệp trước và sau khi xử lý Tóm tắt PDF
Bùi Hữu Đoàn 245-252
Ảnh hưởng của tia cực tím đến khả năng sản xuất của gà broiler 5 - 10 tuần tuổi Tóm tắt PDF
Trần Đình Đông 253-261
Đánh giá sinh trưởng của bò cái Holstein Friesian (HF) và con lai F1, F2, F3 (HF x lai Sind) nuôi tại Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Trần Quang Hạnh 262-268
Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực lai giữa Pietrain và Duroc (PIDU) Tóm tắt PDF
Phan Xuân Hảo 269-275
Năng suất, chất lượng một số giống cây thức ăn gia súc (Pennisetum perpureum, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) trồng tại Đắk Lắk Tóm tắt PDF
Lê Hoa 276-281
Phân tích gen M mã hoá protein màng của virus gây bệnh "tai xanh" tại Việt Nam và so sánh với các chủng của Trung Quốc và thế giới Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hòa 282-290
Khả năng tăng trọng và cho thịt của bò lai Sind, F1(Brahman x lai Sind) và F1 (Charolais x lai Sind) nuôi vỗ béo tại Đắk Lắk Tóm tắt PDF
Phạm Thế Huệ 291-298
Thay thế thức ăn tinh bằng hỗn hợp chế biến từ thân, lá đậu nho nhe (Phaseolus calcaratus) và thân, ngọn, lá sắn khô cho bê đực Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tú 299-305
Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt Ross 308 và ISA màu nuôi công nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam Tóm tắt PDF
Trương Hà Thái 306-313
Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vòng 314-322
Ảnh hưởng của sắt (II) sunphat đến quá trình xử lý phốt pho và nitơ trong hệ thống thiếu khí - hiếu khí Tóm tắt PDF
Đỗ Khắc Uẩn 323-331
Ảnh hưởng của điều kiện rấm chín tới một số thành phần hóa học chính trong quả hồng Nhân Hậu Tóm tắt PDF
Trần Thị Lan Hương 332-339
Ảnh hưởng của quá trình sấy malt thóc đến hoạt tính của enzyme Tóm tắt PDF
Nguyễn Thạch Minh 340-347
Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của một số n-(2,3,4,6-tetra-O-axetyl- β -D-galactopyranozyl) thiosemicacbazon benzandehit thế Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thu Trang 348-353
Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển của nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Mai Thanh Cúc 354-361
Phương pháp đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Mai Thanh Cúc 362-367
Các khoản đóng góp của nông dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Bùi Bằng Đoàn 368-376
Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản xuất ngô và đậu tương làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam Tóm tắt Không đề
Nguyễn Tuấn Sơn 377-386


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)