Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lạm phát Việt Nam: Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô

Phạm Vân Đình

Tóm tắt


Lạm phát là một hiện tượng kinh tế thông thường, tuy nhiên lạm phát cao lại là một vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế xã hội. Gần đây, lạm phát cao đã xảy ra đối với nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2008. Hiện tượng này đã gây nên sự chú ý quan tâm của mọi tầng lớp dân cư, của Chính phủ và các nhà nghiên cứu. Người dân có những phản ứng đa dạng, rất nhiều người đã có những quan điểm khác nhau về vấn đề lạm phát và kiềm chế lạm phát và Chính phủ cũng liên tiếp đưa ra các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát.

Để nhìn nhận một cách thoả đáng hiện tượng lạm phát hiện nay của Việt Nam nhằm vận dụng tốt các chính sách của Chính phủ trong điều kiện hiện tại, các tác giả của bài báo này muốn chia sẻ những trăn trở qua phân tích hiện tượng lạm phát của Việt Nam hiện nay, giải thích nguyên nhân của tình trạng lạm phát do cầu kéo, do chi phí đẩy và vấn đề tiền tệ cùng các nguyên nhân khác từ góc nhìn kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhìn chung lạm phát của Việt Nam cần đặt trong khung cảnh biến động xấu của nền kinh tế thế giới. Hơn nữa sự yếu kém trong việc quản lý chính sách tiền tệ và giá cả của Việt Nam cũng góp phần làm cho lạm phát tăng cao. Cuối cùng các tác giả cũng mạnh dạn nêu những gợi ý đề xuất các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là giải pháp về chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)