Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀI TỔNG QUAN: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ, NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI NUÔI BÒ SINH SẢN HƯỚNG THỊT

Nguyen Ngoc Bang, Tran Hiep, Pham Kim Dang, Nguyen Thi Duong Huyen, Nguyen Xuan Trach

Tóm tắt


       Ngành chăn nuôi bò thịt của Việt Nam hiện nay không đáp ứng được đủ nhu cầu tiêu dùng nội địa. Chính vì vậy, trong những năm qua Việt Nam đã phải nhập khẩu một lượng lớn bò thịt sống và thịt bò đông lạnh từ các nước như Úc hay Thai Lan. Để giảm lượng bò hơi và thịt bò nhập khẩu, Việt Nam cần phát triển mạnh hơn nữa ngành chăn nuôi bò thịt trong nước. Trong ngành công nghiệp chăn nuôi bò thịt, việc xác định chính xác nhu cầu dinh dưỡng của đàn bò là vấn đề rất quan trọng vì thức ăn chiếm hơn 65% tổng chi phí sản xuất, và thức ăn là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng tới năng suất và sức khỏe vật nuôi. Khẩu phần ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng vừa giúp con vật phát huy tối đa tiềm năng sinh trưởng, sinh sản, đảm bảo phúc lợi của động vật vừa giúp tăng lợi nhuận của người chăn nuôi. Bài viết này thảo luận và cung cấp thông tin một cách có hệ thống về các đặc điểm sinh

lý, các công thức tính toán nhu cầu dinh dưỡng, và một số điểm nên được chú ý khi nuôi dưỡng bò sinh sản hướng thịt ở các giai đoạn hậu bị, mang thai và tiết sữa. Bài tổng quan này cung cấp thông tin một cách có hệ thống cho các nghiên cứu sâu hơn. Đồng thời những thông tin này sẽ có ý nghĩa trong việc xây dựng khẩu phần cho bò sinh sản hướng thịt ở các giai đoạn sinh lý khác nhau.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)