Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều tra kĩ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ cây Mạch Môn (Ophiopogon Japonicus. Wall)

Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hải

Tóm tắt


 

Với mục tiêu xác định các loại cây thích hợp để trồng xen trong các vườn cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm. Cây mạch môn được chọn làm đối tượng nghiên cứu. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA) được sử dụng để thu thập và phân tích các thông tin. Kết quả điều
tra tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái đã xác định được cây mạch môn là loài cây trồng có khả năng thích nghi cao trong điều kiện có che bóng, có khả năng chịu hạn, chịu rét tốt, yêu cầu thâm canh thấp. Sử dụng cây mạch môn để trồng xen trong các vườn cây lâu năm sẽ mang lại nhiều lợi ích về bảo vệ môi trường, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)