Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gen kháng bệnh ở vật nuôi và tiềm năng đóng góp từ các giống địa phương của Việt Nam

Nguyễn Bá Tiệp

Tóm tắt


Sự phát hiện phức hợp tương thích mô chính (Major Compatibility Complex) đã tạo cuộc cách mạng trong nghiên cứu ghép tạng và gen kháng bệnh. Vai trò của yếu tố di truyền trong đó có gen kháng bệnh ngày càng được quan tâm trong y học, chăn nuôi, thủy sản và thú y. Nhiều gen kháng
các bệnh do vi khuẩn, virut, protozoa, ký sinh trùng đã được phát hiện trên các loài và giống vật nuôi trên khắp thế giới, làm cơ sở cho lai tạo các đàn gia súc, gia cầm kháng bệnh cho các hệ thống chăn nuôi bền vững. Mặc dù sở hữu số lượng lớn các giống gia súc, gia cầm địa phương nhưng nghiên
cứu về gen kháng bệnh và phát hiện giống vật nuôi kháng bệnh vẫn là vấn đề mới ở Việt Nam. Do đó, nếu được quan tâm đúng mức, nghiên cứu về gen kháng bệnh trên các giống vật nuôi bản địa của Việt Nam sẽ có đóng góp lớn trong bảo tồn quỹ gen, sử dụng hiệu quả nguồn gen quý trong phòng và chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và tạo cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống chăn nuôi an toàn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)