Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn

Nguyễn Chung Thông, Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư

Tóm tắt


Bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn làm nhiệm vụ tách củ ra khỏi khối đất chứa củ và đưa vào thùng chứa nhằm giảm thiểu công lao động chân tay năng nhọc đồng thời tăng năng suất thu hoạch mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng củ sắn. Để thiết kế bộ phận kẹp nhổ cần giải quyết: bài toán xác định thông số hình học của bộ phận kẹp nhổ(L, α) để tách khối củ ra khỏi đất và bố trí được thùng chứa có kích thước nhất định; bài toán động học sao cho vận tốc kẹp nhổ có phương vuông góc với mặt đất và bài toán động lực học để xác định công suất cần thiết

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)