Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô phỏng bám sát điểm công suất cực đại dàn pin năng lượng mặt trời dựa trên điều khiển mờ

Nguyễn Viết Ngư, WANG Hong-hua, Nguyễn Xuân Trường, Võ Văn Nam, Lê Thị Minh Tâm

Tóm tắt


Việt Nam nằm trong khu vực có cường độ ánh sáng mặt trời trung bình khá cao, có nhiều lợi thế sử dụng năng lượng mặt trời. Đây là nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, trữ lượng gần như vô tận, đã và đang được nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của sản xuất và đời sống. Năng lượng mặt trời có thể sử dụng trực tiếp ở dạng nhiệt hoặc chuyển đổi thành năng lượng điện nhờ pin năng lượng mặt trời. Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng dàn pin năng lượng mặt trời lại phụ thuộc nhiều vào cường độ ánh sáng mặt trời và nhiệt độ môi trường. Vì vậy, vấn đề bảo đảm dàn pin năng lượng mặt trời luôn làm việc bám sát điểm công suất cực đại MPPT (Maximum Power Point Tracking) được nhiều người quan tâm. Bài báo này trình bày đặc tính công suất đầu ra của dàn pin năng lượng mặt trời, xây dựng mô hình mô phỏng bám sát điểm công suất cực đại của dàn pin năng lượng mặt trời dựa trên điều khiển mờ

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)