Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng mẫn cảm với kháng sinh của vi khuẩn Clostridium perfringens phân lập được từ bò và lợn mắc hội chứng tiêu chảy tại Hà Nội và vùng phụ cận

Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Đỗ Ngọc Thuý, Nguyễn Bá Hiên

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích cung cấp thông tin giúp xây dựng được phác đồ có hiệu quả trong điều trị hội chứng tiêu chảy ở bò và lợn mà nguyên nhân nghiêng về vi khuẩn Clostridium perfringens (C. perfringens). Các chủng vi khuẩn C. perfringens phân lập đại diện tại các vùng nghiên cứu được lựa chọn và kiểm tra khả năng mẫn cảm với 12 loại kháng sinh hoặc có tác dụng tốt với vi khuẩn Gram (+) hoặc có hoạt phổ rộng với cả vi khuẩn Gram (+) và Gram (-). Kết quảcho thấy, khảnăng mẫn cảm với các loại kháng sinh của các chủng C. perfringens phân lập được từ bò và lợn là khác nhau. Hầu hết các chủng C. perfringens đã phân lập được mẫn cảm với kháng sinh thuộc nhóm fluoroquinolon (như enrofloxacin, ofloxacin), nhóm β-lactam gồm penicillin G và kháng sinh cephalosporin (cefotaxime, ceftiofur, cephalothin, ceftazidime) nhưng lại kháng gần như hoàn toàn với các kháng sinh thuộc nhóm aminoglycoside (gồm gentamicin, kanamycin và spectinomycin). 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)