Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám xây dựng bản đồ hệ số lớp phủ đất (C) trong nghiên cứu xói mòn đất huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ

Trần Quốc Vinh

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ năm 2009 nhằm xác định hệ số lớp phủ đất (C) phục vụ tính xói mòn đất theo phương trình mất đất phổ dụng (USLE). Bản đồ hệ số C được xây dựng từ tư liệu ảnh vệ tinh Spot 5 trên cơ sở tiếp cận theo hai phương pháp: giải đoán ảnh xây dựng bản đồ lớp phủ thực vật kết hợp tham khảo thư viện hệ số C và phương pháp tính C theo chỉ số thực vật (NDVI). Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm nhất định. Tùy vào đặc điểm cụ thể của từng vùng và yêu cầu, mục tiêu của nghiên cứu để lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)