Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp kỹ thuật trồng khoai tây chế biến chip (giống Atlantic) tại vùng đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Quang Thạch

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện trên giống khoai tây chế biến Atlantic  được nhập nội từ USA  đang chiếm diện tích sản xuất khoai thương phẩm lớn nhất tại Yên Phong - Bắc Ninh với mục đích nâng cao các biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển sản xuất khoai tây phục vụ chế biến. Kết quả nghiên cứu xác định: Thời vụ trồng 25/10 - 15/11 phù hợp với thời gian sinh trưởng của khoai tây cho năng suất cao, chất lượng tốt và không ảnh hưởng tới vụ lúa tiếp theo trên đất hai vụ lúa ở Yên Phong - Bắc Ninh. Bón 20 tấn rơm rạ hoai mục hoặc 15 tấn phân chuồng/ha, 111,78 kg N/ha (0,025 kg ure /m2), mật độ trồng 4 củ/m2 (40.000 khóm/ha) cho sự sinh trưởng cũng như năng suất khoai tây, phẩm cấp và phẩm chất chế biến cao nhất. Che phủ nilon đen tốn ít công lao động, cho năng suất cao và tỷ lệ khoai đạt tiêu chuẩn chế biến cao. Phương pháp tưới duy trì độ ẩm đất (theo các lần vun và khi khoai thiếu nước, đảm bảo độ ẩm đất 70 - 80%) là phương pháp tưới tốt nhất. Thu hoạch ở thời điểm 100 ngày sau trồng cho kết quả cao nhất về năng suất và phẩm chất chế biến của cây khoai tây Atlantic. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)