Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế biến thân lá lạc làm thức ăn cho trâu bò

Nguyễn Xuân Trạch

Tóm tắt


Các mẫu thân lá lạc được lấy từ các hộ trồng lạc ở huyện Hiệp Hoà để phân tích thành phần hoá học. Trong điều kiện phòng thí nghiệm thân lá lạc ủ chua trong các bô can nhựa, còn trong điều kiện sản xuất ở các nông hộ thân lá lạc ủ chua trong các bao nylon với khối lượng 600 kg/ bao theo ba công thức sau:thân lá lạc + 0,5% muối; thân lá lạc + 0,5% muối + 3% bột ngô; thân lá lạc + 0,5% muối + 6% bột ngô. Sau khi ủ 30; 60 và 90 ngày, kết quả phân tích cho thấy điểm nổi bật về thành phần hoá học của thân lá lạc là giàu protein thô và khoáng tổng số (12,12 - 13,63%.). Tuy nhiên, thời điểm thu hoạch lạc vụ đông xuân thường hay mưa gây khó khăn trong việc chế biến thân lá lạc làm thức ăn cho gia súc bằng phương pháp phơi khô. Thân lá lạc ủ chua với 0,5% muối có màu xanh, còn thêm lá lạc ủ chua với 3%; 6% bột ngô có màu vàng nhạt, mùi chua dễ chịu.Giá trị pH ở cả 3 công thức ủ chua trung bình là 4 (3,9 - 4). Hàm lượng axit lactic (2,45; 2,61 và 2,76% tương ứng) tương đối cao ở cả 3 công thức. Một phần chất hữu cơ bị tổn thất trong quá trình bảo quản thân lá lạc dưới hình thức ủ chua.và nấm mốc chỉ phát triển ở lớp trên cùng và ổn định ở 60 ngày bảo quản. Thân lá lạc ủ chua với 0,5% muối và 6% bột ngô cho chất lượng tốt nhất. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)