Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất rừng tại thượng nguồn lưu vực sông Cả, tỉnh Nghệ An

Phạm Tiến Đạt

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, độ che phủ rừng tăng tuy nhiên chất lượng rừng ở Nghệ An nói chung và lưu vực thượng nguồn sông Cả nói riêng đều giảm sút do ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế xã hội và áp lực gia tăng dân số. Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đã được ứng dụng để nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất rừng và đề xuất phương hướng sử dụng đất rừng hợp lý tại vùng lưu vực thượng nguồn sông Cả. Ảnh vệ tinh được sử dụng để thành lập bản đồ biến động diện tích rừng từ năm 1998 đến năm 2007. Kết quả xử lý ảnh vệ tinh đạt độ chính xác khá cao trên 75% và hệ số Kappa trên 0,8. Phân tích biến động rừng cho thấy, diện tích rừng tái sinh cao hơn so với diện tích rừng bị mất. Tuy nhiên, trong giai đoạn năm 2003 -  2007 diện tích rừng bị mất nhiều hơn so với giai đoạn năm 1998 - 2003 trong khi diện tích rừng tái sinh ở giai đoạn này lại giảm. Phân tích không gian đa chỉ tiêu đã định hướng được những khu vực có tiềm năng phát triển rừng, đây sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển rừng thích hợp của địa phương

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)