Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng bệnh viêm phổi trên đàn bò cái lai hướng sữa tại Trung tâm Giống gia súc Hà Nội và vùng phụ cận

Chu Đức Thắng

Tóm tắt


Bệnh viêm phổi cấp tính ở đàn bê lai  thường xuyên xuất hiện khi khí hậu thời tiết thay đổi đột ngột. Bệnh có thể gây tử vong hoặc kế phát sang bệnh viêm ruột ỉa chảy bê lai hướng sữa. Với mục đích xây dựng phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh, 150 bê cái lai hướng sữa khoẻ mạnh và 120 bê cái lai hướng sữa bị bệnh viêm phổi cấp tính tại trung tâm giống gia súc Hà Nội đã được theo dõi. Kết quả nghiên cứu về các chỉ tiêu lâm sàng cho thấy: khi mắc viêm phổi cấp tính bê đều có triệu chứng điển hình: nhiệt độ cơ thể tăng cao so với bê khoẻ  41,20C > 38,50C , tần số mạch tăng cao 142,76 > 91,10 lần/phút (P < 0,05), tần số hô hấp tăng cao so với bê khỏe:  76,36 > 34,2 lần/phút. Một số chỉ tiêu ở hệ hồng cầu ở bê cái lai mắc viêm phổi cấp: số lượng hồng cầu giảm so với bê khoẻ 5,13 < 5,75 triệu/mm3; hàm lượng huyết sắc tố giảm so với bê khoẻ 10,56 g% > 8,8 g%; tỷ khối huyết cầu giảm thấp so với bê khoẻ 36,23 % < 38,45%. Một số chỉ tiêu hệ bạch cầu của bê mắc bệnh viêm phổi cấp cũng thay đổi so với bê khoẻ: số lượng bạch cầu tăng cao ở bê mắc viêm phổi cấp 14,12 nghìn/mm3 máu > 7,65 nghìn/mm3 máu (bê khoẻ). Tỷ lệ bạch cầu trung tính ở bê mắc bệnh viêm phổi cấp tăng cao so với bê khoẻ là 38,56% > 26,99%; Bạch cầu Lympho và Bạch cầu đơn nhân lớn ở bê viêm phổi cấp tính giảm so với bê khoẻ là 42,19 < 60,65 %; 3,37 < 6,74 %

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)