Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật trồng cây giống nhân từ khí canh trong sản xuất khoai tây giống sạch bệnh tại Gia Lâm - Hà Nội và Sapa - Lào Cai

Nguyễn Thị Hương

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành với mục đích sử dụng cây giống nhân từ khí canh để sản xuất củ giống gốc sạch bệnh và hiệu quả cao tại Gia Lâm - Hà Nội (vụ đông 2007 và vụ đông 2008) và Sapa - Lào Cai (từ tháng 7 -  tháng 12/2008), với các thí nghiệm: thời vụ trồng khác nhau; tuổi cây khác nhau và mật độ trồng khác nhau. Kết quả thí nghiệm cho thấy, thời vụ trồng tốt nhất tại Gia Lâm - Hà Nội là 15/11 và tháng 8 tại Sapa - Lào Cai, đạt từ 118,20 đến 175,20 củ/m2.  Nghiên cứu cũng cho thấy, ở mật độ trồng 20 cây/m2 và tuổi cây trồng sau cắt ngọn từ 20 - 25 ngày là thích hợp nhất, tỷ lệ củ giống có khối lượng ≥ 10 g đạt 51,89 - 74,77%

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)