Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai ba dòng nhị ưu 718

Trần Văn Quang

Tóm tắt


Giống lúa lai ba dòng Nhị ưu 718 đã thích ứng với điều kiện canh tác trong vụ xuân tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung bộ. Kết quả thí nghiệm hoàn thiện qui trình sản xuất hạt lai F1 cho thấy, để sản xuất hạt lai F1 tổ hợp Nhị ưu 718 đạt năng suất cao, cần bố trí gieo sao cho dòng bố mẹ trỗ vào thời điểm từ ngày 25/4 đến 5/5, gieo bố R718 đợt 1 (bố 1) và đợt 2 (bố 2) cách nhau 5 ngày, sau gieo bố 1 được 3 ngày thì gieo dòng mẹ II32A, tỷ lệ hàng bố:mẹ hợp lý là 2:12, khoảng cách cấy mẹ là hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 12 cm và lượng GA3 phun cho 1 ha là 210 gam nguyên chất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)