Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả bước đầu trong nghiên cứu tạo giống hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) qua kỹ thuật đột biến in - vitro bằng tia gamma (nguồn 60Co)

Hoàng Thị Nga

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện với mục đích tạo được một số dòng hoa đồng tiền đột biến bằng xử lý phóng xạ gama nguồn 60Co. Nguồn vật liệu sử dụng là các giống hoa đồng tiền nhập nội: giống Đỏ nhị nâu, giống Gạch nhị nâu, giống Trắng nhị nâu. Callus tạo từ nụ hoa của 3 giống hoa được xử lý bằng tia γ 60Co với liều chiếu xạ: 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 krad. Kết quả cho thấy: liều chiếu xạ từ 6- 10 krad là ngưỡng gây chết, liều chiếu xạ từ 3- 5 krad cho các dạng chồi tái sinh từ callus có biến dị hình thái rõ rệt chia thành 5 dạng. Dạng A: Trên lá xuất hiện nhiều chấm xanh dạng khảm; dạng B: Lá bị bạch tạng, trắng toàn bộ, cây thấp, lá mỏng; dạng C: Cây sinh trưởng mạnh, lá dày, màu xanh đậm, cây cao; dạng D: Lá dạng sinh sản nhanh, có hệ số nhân lớn trong thời gian ngắn; dạng E: Cây có lá bị viền trắng toàn bộ, lá mỏng, phiến lá xanh nhạt. Sự duy trì các dạng biến dị qua các lần cấy chuyển có sự khác nhau. Sau 4 lần cấy chuyển, khả năng duy trì của dạng A là 76,89%, dạng B là 69,27%, dạng E là 59,14%, dạng C và dạng D có khả năng duy trì là 100%.Từ các dạng đột biến thu được đem trồng ngoài đồng ruộng đã thu được 2 dạng đồng tiền mới có màu sắc và cấu trúc khác với đối chứng. Các vật liệu này được đưa vào chương trình chọn tạo giống tiếp theo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)