Chi tiết về Tác giả

Đức Hoàng Quân, Vương

  • S. 151 (2018) - BÀI VIẾT
    Cấu trúc đa chiều của rủi ro tín dụng đối với ý định sử dụng thẻ tín dụng của người tiêu dùng Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 159 (2019) - BÀI VIẾT
    Mô hình các nhân tố tác động đến ý định sử dụng: trường hợp thẻ tín dụng tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF