Chi tiết về Tác giả

Cẩm Nhung, Vũ

  • S. 151 (2018) - BÀI VIẾT
    Ảnh hưởng của vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF