Chi tiết về Tác giả

Hương, Vũ Thị Xuân

  • S. 24 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Điều kiện phát triển dịch vụ tài chính trong các tập đoàn kinh tế
    Tóm tắt  PDF