Chi tiết về Tác giả

Kết, Vũ Đình

  • S. 77 (2012) - Đầu tư tài chính
    Kiểm định hành vi của đám đông trên sàn chứng khoán TP.HCM thông qua mô hình của Chang, Cheng và Khorana
    Tóm tắt  PDF
  • S. 86 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Kiểm định Granger: Mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô và VN-Index
    Tóm tắt  PDF