Chi tiết về Tác giả

Văn Cần, Võ

  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản có vốn fdi tại tỉnh Khánh Hòa
    Tóm tắt  PDF