Chi tiết về Tác giả

Tình, Võ Văn

  • S. 53 (2010) - Công nghệ ngân hàng
    Thanh toán lương qua tài khoản ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF