Chi tiết về Tác giả

Nhi, Võ Thị Hoàng

  • S. 29 (2008) - Đầu tư tài chính
    Giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 40 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
    Tóm tắt  PDF