Chi tiết về Tác giả

Lực, Trịnh Tấn

  • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF