Chi tiết về Tác giả

Lan, Trịnh Ngọc

  • S. 11 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Dịch vụ thẻ ở Việt Nam – Thị trường tiềm năng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 14 (2007) - Công nghệ ngân hàng
    Kinh doanh ngân hàng bán lẻ - xu hướng chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF