Chi tiết về Tác giả

Kiên, Trần

  • S. 13 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Tại sao Đông Á đã vượt qua Mỹ Latinh và một số bài học về chính sách kinh tế
    Tóm tắt  PDF